Podofix - nalepovacia špona

Podofix - nalepovacia špona


Nalepovacia špona podofix® sa môže používať skoro vo všetkých prípadoch deformovaných, bolestivo zarastených a zatočených nechtoch. Doporučujeme použitie špony podofix® v prípadoch, ak je v nechtovom vale hypegranulát (živé mäso) alebo kurie oko.

Podľa stavu môže špona podofix® byť na nechte aplikovaná v časovom rozmedzí od 2 týždňov až k 2 mesiacom a bude sa vymieňať novou šponou až pokým nebude dosiahnutý pozitívny výsledok.