Vyšetrenia v Španielsku a Taliansku ukazujú, že pri ochorení COVID-19 sú zasiahnuté aj dolné končatiny. Výsledky ešte musia potvrdiť dlhodobé výskumy, je však skoro isté, že príznaky ochorenia COVID-19 sa môžu prejaviť aj na nohách. Škvrny na pokožke sú najčastejšie prejavy, ktoré môžu indikovať nastupujúce ochorenie COVID-19.

K typickým príznakom ochorenia COVID-19 ako suchý kašeľ, zvýšená teplota, únava, bolesť kĺbov, strata chuti, bolesti hlavy, problémy s dýchaním môžeme asi priradiť aj škvrny na pokožke, prejavujúce sa hlavne na chodidlách.

Novo sa vyskytujúci vírus znamená pre vedcov ale aj pre všetkých ostatných, hlavne zo zdravotníckej oblasti, problém. Tak tomu je aj v prípade koronavírusu SARS-Cov-2. Na začiatku to boli hlavne asymptomatické prejavy choroby, ktoré znemožňovali správnu diagnostiku choroby. Postupom času sa aj táto situácia zmenila a stále viac symptómov a príznakov následne ukazuje na toto ochorenie. V niektorých prípadoch to môžu byť aj symptómy objavujúce sa na chodidlách. Prípady takýchto symptomatických prejavov na chodidlách boli zaznamenané v Španielsku a Taliansku. Dr. Sebastiano Recalcati z nemocnice Alessandra Manzoniho v talianskom meste Lecco tieto prejavy popísal v odbornom časopise „Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology.“ Pri vyšetreniach 88 pacientov boli u 18 z nich zaznamenané kožné prejavy. Pri 14 to boli začervenané vyrážky. Aj v USA boli podobné prípady zaznamenané. Pediater v Taliansku zaznamenal okrúhle vyrážky na prstoch na nohách u svojich detských pacientov. Tieto symptómy sa prejavili dva dni pred bežne známymi prejavmi ochorenia COVID-19. V Taliansku boli zaznamenané tucty podobných prípadov, ktoré však musia byť následne bližšie preskúmané. Aj v Španielsku boli zaznamenané zmeny farby pokožky spojené s vyrážkami. A to hlavne u detských pacientov. Tieto kožné symptómy môžu slúžiť aj ako predčasné varovanie ochorenia spôsobeného koronavírusom. Zmeny pokožky sa, na začiatku, prejavovali červeno-fialovými alebo modrými vyrážkami. Následne sa tvorili pupáky a na koniec do čierna zafarbené tvrdé chrasty. Celý proces bol sprevádzaný bolesťami. Avšak po prekonaní choroby, cca. 14 dní, aj tieto príznaky zmizli. Opísané prejavy sa detailne študujú a prebieha ich výskum. (zdroj: Fusspflege Aktuell 01/2021)