Menu
Košík

Informácie o doručení

Dodacie lehoty

 • Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 3-10 dní, od dátumu overenia objednávky.
 • Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a/alebo dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena, platobné podmienky a prepravné

 • Cena produktu je stanovená predávajúcim. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
 • Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo v hotovosti alebo bankovým prevodom.
 • Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt a cenu dobierky.
 • Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
  • cez Slovenskú poštu 5 €, vrátane dobierky - pri objednávke do 49,99 €, pri objednávke nad 50 € sa poštovné neúčtuje. Odberateľ bude informovaný o podacom čísle zásielky a túto si prevezme na príslušnej pobočke Slovenskej pošty.
  • osobný odber v Dunajskej Lužnej - 0,- €. Spotrebiteľ  je povinný si vyzdvihnúť tovar do 5, slovom piatich, dní od oznámenia o možnosti vyzdvihnutia tovaru. V opačnom prípade bude objednávka stornovaná.
  • prepravnou službou GLS Slovakia, cena prepravy je 6,- € vrátane dobierky pri objednávke do 49,99 €. Pri objednávke nad 50 € sa dopravné náklady neúčtujú. Odberateľ bude informovaný o čísle zásielky. Stav zásielky môže kupujúci sledovať na tejto stránke. Všetky informácie sú iba informatívne. 
  • v prípade platby bankovým prevodom, bude kupujúcemu zaslaná faktúra na uvedenú e-mailovú adresu. Kupujúci uhradí fakturovanú sumu na bankové konto predávajúceho: IBAN: SK65 1100 000000 2624730094. Ako variabilný symbol uvedie číslo faktúry. Po pripísaní sumy na bankové konto predávajúceho zašle tento objednaný tovar kupujúcemu.
   V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim, nebude táto opätovne kupujúcemu zaslaná.

Pre veľkoobchodných partnerov platia iné platobné a dodacie podmienky, o ktorých sú títo vopred informovaní.