Frézy

V modernej starostlivosti a ošetrovaní nôh a chodidiel sú rotačné nástroje nepostrádateľnými a efektívnymi pomocníkmi pri odstraňovaní kože a pri práci na nechtoch. Správne zaobchádzanie s frézami zjednodušuje prácu pedikérom/pedikérkam a nespôsobuje zákazníkom bolesť. Zároveň aj predlžuje životnosť fréz. S ohľadom na dodržiavanie najvyšších štandardov hygieny doporučujeme používať frézy a iné rotačné nástroje diamantové, tvrdokovové, frézy z ušľachtilej ocele alebo frézy korundové.

Veľkosť, tvar a priemer frézy je potrebné zvoliť podľa toho či je potrebné ošetriť veľkú plochu alebo je potrebné pracovať na veľmi malom bode. Veľmi dôležité sú aj vlastnosti materiálu a to hlavne brúsna sila frézky, nastavená rýchlosť otáčok a štruktúra teliesok nástroja. V zásade platí, že hrubé povrchy a ostré hrany spôsobujú väčší oder.

Pozor na rýchlosť!

Pre každú frézku platia výrobcom odporúčaná maximálna rýchlosť. Čím väčší je frézky, tým sú nižšie otáčky za minútu, pretože rýchlosť jednotlivých teliesok na povrchu frézky je u väčších frézok výrazne väčší.

Napríklad: frézka s 5mm priemerom dosiahne 40000ot/min avšak rýchlosť jednotlivých bodov na povrchu frézy dosiahne rýchlosť až 38 km/h. Ak by sme mali frézku s priemerom 20mm a otáčky nastavené na 40000 ot/min, dosiahli by jednotlivé brúsny prvky na povrchu frézky až 150 km/h.

Tak vysoká rýchlosť spôsobuje trením vysokú teplotu čo následne zapríčiňuje spálenie popáleniny na pokožke zákazníka. Zároveň vzniká veľká odstredivá sila, čo si vyžaduje iba 100% neporušené nástroje s presným vyvážením. KONTROLUJTE SI VAŠE FRÉZKY! Akákoľvek zmena na hlave alebo nožičke frézky môže spôsobiť poranenie u zákazníka a poškodenie Vášho prístroja.

Správna starostlivosť o rotačné nástroje

  • ošetrujte frézky z normálnej ocele od všetkých ostatných, tak aby sa prípadná korózia nerozširovala,
  • používajte dezinfekčné prípravky s protikoróznou ochranou,
  • pred sterilizáciou všetky nástroje dostatočne osušte,
  • po sterilizácii nechajte všetky nástroje v sterilizátore prirodzene v vychladnúť,
  • sterilizovateľné oleje proti korózii zabezpečujú ochranu počas sterilizácie,
  • oceľové nástroje skladujte na miestach s nízkou vlhkosťou vzduchu malými výkyvmi teploty.